Цертификационо тијело Пореске управе Републике Српске

Закон о електронском потпису Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/15), који је ступио на снагу 31. децембра 2015. године, у члану 24. предвиђа могућност да и органи управе, уз испуњење предвиђених законских услова, као и услова који буду предвиђени подзаконским актима, буду носиоци електронске цертификације.

Слиједећи наведено, у оквиру Пројекта реформе фискалног сектора који финансира Америчка агенција за међународни развој у БиХ - „USAID“ а у сарадњи са Агенцијом за информационо друштво Републике Српске, за потребе електронског подношења пореских пријава и развоја електронских сервиса у Пореској управи, успостављено је цертификационо тијело Пореске управе, које ће у наредном периоду вршити регистрацију корисника (правна лица, предузетници и физичка лица) и издавати електонске цертификате за електронски потпис, у складу са Законом.

Издавање електронског цертификата за електроснки потпис врши се на сљедећи начин:

  1. Пореска управа и корисник електронског цертификата закључују уговор о пружању услуга цертификације.
  2. Након закључења уговора о пружању услуга цертификације, корисник електронског цертификата, на обрасцу „Сагласност за издавање електронских цертификата/измјену података на постојећим електронским цертификатима“, даје сагласност за издавање електронских цертификата физичким лицима која ће у име корисника Пореској управи подносити пореске пријаве.
  3. На основу наведене сагласности и потписаног уговора, лица која су овлашћена да у у име корисника Пореској управи достављају пореске пријаве, Пореској управи подносе захтјев за издавање електронског цертификата, на обрасцу „Захтјев за издавање / обнову електронског цертификата“.
  4. Пореска управа обавјештава подносиоца захтјева путем e-mail-а да му је цертификат издат и како може да га преузме.
  5. Уручење електронског цертификата врши се путем on-line репозиторијума www.ca.poreskaupravars.org. Издати цертификат од стране Пореске управе сматра се прихваћеним од стране подносица захтјева уколико је преко on-line репозиторијума www.ca.poreskaupravars.org коришћењем једнократног кода, преузео електронски цертификат.Програм